I tested the machine a few times. It’s been already about 6+ hs of use with the first battery charge, and still 40% left!.

Tennis ball machine S4015

Sinubukan ko ang makina ng ilang beses.Humigit-kumulang 6+ na oras na ng paggamit sa unang singil ng baterya, at 40% pa ang natitira!.

I’m very pleased with the operation and robustness of the machine. The fact that is has internal oscillation makes it very precise and it keeps the precision from the 1st till the last ball

bumili ng Tennis ball shooting machine mura

Tuwang-tuwa ako sa pagpapatakbo at tibay ng makina.Ang katotohanan na mayroong panloob na oscillation ay ginagawa itong napakatumpak at pinapanatili nito ang katumpakan mula sa una hanggang sa huling bola

Ang aming Blog

Ang aming matalinong mga produkto sa sports tulad ng tennis shooting machine, basketball playing machine, Badminton shooting machine, Football training machine, squash ball playing machine, volleyball training machine, table tennis machine, racket string gutting machine, training light set, tennis training device, tennis racket, mga raket ng badminton atbp.

Mag-sign Up